Potřebujete položky z evidencí vyřadit?

Příklad: odchází Vám zaměstnanec, ale chcete si uchovat všechny jeho souvislosti? (jaký měl majetek, jaké podepsal smlouvy či jaké projekty vedl). K tomu slouží VYŘAZOVÁNÍ POLOŽEK. Nejde tedy o smazání položky, ale schování dané položky, tak aby historicky šla vždy opětovně zařadit či dohledat její souvislosti.

 

V některých případech potřebujete položku vyřadit ze seznamu (ale potřebujete držet její historii, příp. existuje možnost, že tuto položku v budoucnu opět zaktivníte). 

Vyřazení položky provedete pomocí funkce Uzavřít (vyřadit položku z evidence) z menu na položce. 

Vyřazené položky můžete opět vrátit do aktivního stavu pomocí funkce Znovu zařadit

Obě funkce můžete použít po předešlém označení požadované položky - kliknutím na položku. Funkce Znovu zařadit se zobrazí pouze při označení vyřazené položky, kterou si zobrazíte pomocí "zobrazit včetně vyřazených" (viz níže).

Pokud chcete zobrazit všechny položky, tj. včetně vyřazených, ve filtru nastavte zobrazit včetně vyřazených (v oblasti Zobrazení vyřazených položek).

 Vyřazené položky jsou zobrazeny jako přeškrtnuté.

Nastavení zrušíte kliknutím na křížek u textu "včetně vyřazených".