Chcete vědět, jaký je rozdíl mezi smazání a vyřazením položky?

 

Ukážeme si to na příkladu: odchází Vám zaměstnanec, ale chcete si uchovat všechny jeho souvislosti? (jaký měl majetek, jaké podepsal smlouvy či jaké projekty vedl). K tomu slouží VYŘAZOVÁNÍ POLOŽEK. Nejde tedy o smazání položky, ale schování dané položky, tak aby historicky šla vždy opětovně zařadit či dohledat její souvislosti.

Pokud tedy zvolíte smazání položky, dojde ke kompletnímu a úplnému smazání daného záznamu bez možnosti opětovného zařazení zpět do evidence.

 

Vyřazení položky provedete pomocí funkce Uzavřít (vyřadit položku z evidence) z menu na položce. 

Nyní je položka vyřazena. Její název je přeškrtnutý a položka se nezobrazuje v přehledu položek.

 

Pokud chcete zobrazit vyřazené položky. Je nutné si ve filtru aktivovat možnost "Zobrazit včetně vyřazených". 

 

Vyřazené položky jsou zobrazeny jako přeškrtnuté.

 

Vyřazené položky můžete opět vrátit do aktivního stavu pomocí funkce Znovu zařadit

Nastavení zrušíte kliknutím na křížek u textu "včetně vyřazených".

 

Pokud chcete položku kompletně smazat, zvolte možnost "Smazat".