Mějte vše plně pod kontrolou. Využijte možnosti vytvářet jednoduché analýzy a business přehledy, které Vám OneSoft nabízí.

Informace o datech můžete analyzovat a zobrazovat pomocí těchto funkcí:

Na následujících obrázcích můžete vidět, jaké grafy či přehledy můžete ve OneSoftu využívat.

Můžete tak sledovat, kolik hodin bylo již odpracováno na jakém projektu či kolik peněz musíte ještě u daného projektu či zákazníka vyfakturovat.

Pomocí další funkcí jako je filtrování a třídění položek si najdete projekty podle zadaných kritérií. Například si zobrazíte aktivní projekty z loňského roku. Nebo zákazníky se kterými máte uzavřenou nějakou smlouvu. Nastavení těchto filtrů je jednoduché a přehledné.