Potřebujete si vytvořit zápis z jednání či obchodní schůzky?

Ke každé položce jakékoliv evidence můžete založit zápisy. Tento sled aktivit je zobrazen na samostatné záložce Zápisy. Aktivaci této funkcionality musí provést administrátor v editaci evidence. 

Zapište si zápis z aktivity:

K čemu - vyberte položku, ke které se daná evidence vztahuje

Od - Do - časové vymezení aktivity (nastavení data i času)

Typ aktivity - vyberte typ aktivity z výčtu (mail, telefon, porada, údržba, oprava)

Kdo - přidejte zaměstnance, kteří se dané aktivity zúčastnili

S kým - v případě aktivity s osobou mimo vaší firmu zadejte tento kontakt

Jaká firma - vyberte firmu, se kterou aktivita probíhá

Zápis - textové pole pro zápis

Závěr - textové pole pro závěr vyplývající z aktivity

Úkoly - zadání úkolů vyplývajících z aktivity

Nastavenou aktivitu vidíte nejen u položky, u které jste aktivitu založili, ale i u položek uvedených v polích "K čemu" (u položky, např. projetku), "Kdo" (u zaměstnace), "S kým" (u kontaktu) a "Jaká firma" (u firmy).