Pro jakoukoliv evidenci může Administrátor systému aktivovat plugin Aktivity.

Aktivity představují Vaše zápisy na úrovni položek. Do aktivit nebo zápisů si můžete poznamenat jakoukoliv informaci ohledně jednání, schůzky, telefonu, opravy či údržby. Jednoduchým způsobem si tak zaznamenáte kdo, kdy s kým a co řešil. Jaký byl závěr jednání a jednoduše si přidáte přílohu nebo vytvoříte ihned úkol pro Vás či Vaše kolegy.

Plugin Aktivity aktivujete v nastavení každé evidence. V okně zvolíte "další nastavení" a Nastavení pluginů.

Vyberete plugin Aktivity a editaci uložíte.

Na položce se pak objeví nová záložka Aktivity, kde je možné zadávat aktivity z jednání.