Přístup k úkolům mají jen ti, co na nich pracují  

Úkoly jsou určené pouze těm, kdo na nich pracují. Tedy úkol vidí pouze odpovědný a sledující. Každý úkol má jednoho odpovědného a může mít několik sledujících. Pokud jste na úkolu sám (jako odpovědný), nikdo jiný tento úkol nevidí ani ho nemůže otevřít. Pokud je v úkolu více sledujících, tak takový úkol vidí všichni z nich. Volné úkoly (které nejsou připojené k žádné položce) nikdo jiný v systému ani nevidí. 

Jinými slovy, přístup k úkolům je výhradně na úrovni uživatelů a neřídí se pracovním zařazením nebo rolí, kterou v systému máte.

Jak dát přístup k úkolu někomu jinému?

Pokud chcete někomu úkol zpřístupnit, tak máte jedinou možnost a to připojit ho k úkolu jako sledujícího nebo odpovědného. Pak se mu automaticky úkol zobrazí a bude dotávat všechna upozornění na změny v něm.

Úkoly připojené k položce

Jestliže je úkol připojený k nějaké položce, je pak v přehledu úkolů sice vidět (tedy ostatní ví, že tam nějaký úkol je), ale opět platí, že dovnitř tohoto úkolu mohou pouze uživatelé, kteří na něm pracují.