Jak funguje přístupu k informacím v evidencích

K jednotlivým evidencím a k informacím v nich uložených mají přístup jednotliví uživatelé na základě svých rolí. Rozsah oprávnění pro každou roli určuje a nastavuje váš administrátor systému na základě pracovního zařazení lidí ve firmě.

Rozsah toho, jaké evidence jako uživatel vidíte a co můžete v evidencích dělat se odvíjí od toho, jak systém používáte, jaká je vaše role ve firmě a následně i v systému a v jaké roli jste zrovna přihlášeni. Proto může mít každý uživatel zcela jinou skladbu evidencí a nemusí mít přístup k informacím, ke kterým má přístup kolega a naopak.

Systém rolí pomáhá chránit informace. Přístup k informacím v evidencích napříč celým systémem mají uživatelé na základě svých oprávnění, podle toho, co kdo ve firmě dělá. Každý tedy vidí to, co ze své pracovní pozice vidět má a nevidí co vidět nemá.

Úrovně nastavení přístupu k informacím v evidencích jsou následující (vždy platí, že vyšší oprávnění zahrnuje všš z toho nižšího):

  1. žádný přístup (uživatel evidenci nevidí)
  2. přístup ke čtení (uživatel informace vidí, ale pouze k čtení. Nemůže nic měnit)
  3. editace a úprava (uživatel může informace v evidenci upravovat)
  4. zakládání nových položek, záznamů (uživatel může navíc zakládat nové položky, záznamy)
  5. mazání položek (uživatel může navíc záznamy v evidenci také mazat)

Kdo nastavuje přístup k informacím v evidencích

Nastavení přístupu k informacím pro jednotlivé role v systému provádí váš firemní administrátor. Může provést nastavení pro každou evidenci a každou roli. Nezapomeňte na to, že jednu roli (například Obchodní zástupce) může mít ve firmě přiděleno více uživatelů  - všichni pak uvidí stejný rozsah evidencí a informací v nich vedených. 

Více o tom, jak administrátor systému může nastavit role je zde