Jak to celé funguje?

Pro uživatele je důležité informace sdílet, ale také chránit. Proto je důležité znát a chápat, jak funguje oprávnění v celém systému. Jinými slovy KDO - CO vidí a KDO - CO nevidí. Vždy platí, že informace v systému mohou vidět pouze přihlášení uživatelé. Žádná informace, kterou neoznačíte jako veřejnou nebo nepošlete ze systému ven nebude přístupná nikomu mimo firmu, respektive mimo okruh uživatelů. Z toho důvodu je důležité, abyste jako uživatelé svoje přihlašovací údaje chránili před zneužitím nebo odcizením.  

 

Přístup k informacím v evidencích se řídí vaším pracovním zařazením 

Každý z uživatelů používá systém na základě svého pracovního zařazení, a tak systém také používá. Pracovnímu zařazení je přizpůsobena a odpovídá role v systému, kterou každý vidí u svého uživatelského jména. Každý tedy vidí to, co ze své pracovní pozice vidět má a nevidí co vidět nemá. Přístup k informacím v evidencích je tedy daný rolí, kterou máte přidělenou a nastavenou vaším administrátorem. Můžete mít jednu nebo více rolé, mezi kterými můžete přepínat. 

Více o nastavení přístupu rolí se dozvíte v tomto článku.

 

Přístup k úkolům mají jen ti, co na nich pracují  

Úkoly jsou určené pouze těm, kdo na nich pracují. Tedy úkol vidí pouze odpovědný a sledující. Každý úkol má jednoho odpovědného a může mít několik sledujících. Pokud jste na úkolu sám (jako odpovědný), nikdo jiný tento úkol nevidí ani ho nemůže otevřít. Pokud je v úkolu více sledujících, tak takový úkol vidí všichni z nich. Volné úkoly (které nejsou připojené k žádné položce) nikdo jiný v systému ani nevidí. 

Více o tom, jak funguje přístup k úkolům se dozvíte v tomto článku.

 

Zápisy jsou viditelné všem 

Zápisy jsou v systému typicky nastavené jako veřejné. Zápis a jeho obsah tedy může vidět kdokoliv, nejen jeho účastníci. Je tím usnadněno hledání a sdílení informací napříč pracovními týmy ve firmě.  

Připravovaná novinka: Zápis můžete jako jeho autor označit jako privátní . Pak jej uvidí vyhradně jeho účastníci. Tedy podobně jako u zápisů - nikdo jiný nebude mít k zápisům přístup. 

 

Poznámky máte buď soukromé nebo sdílené

Soukromé poznámky vidíte pouze vy. Sdílené poznámky vidí všichni, se kterými je sdílíte. Jednoduché.