Big_loader_ajax

Správa směrnic a norem ve firmě

Jednoduché řešení pro správu směrnic ve vaší firmě

Evidence směrnic pomáhá firmám jednoduchým způsobem vést a spravovat přehled směrnic, norem, pracovních postupů, návodů a dalších závazných dokumentů ve formě. Sjednocuje způsob seznamování zaměstnanců s nimi napříč celou firmou.

Nemusíte nic instalovat, stačí kliknout na zelené tlačítko a zdarma si správu a evidenci směrnic vyzkoušet.

 

produkt Směrnice a vnitřní předpisy

 

#

Co díky software pro správu směrnic a norem vyřešíte?

 • Vést evidenci směrnic a norem na jednom místě
 • Máte přehled o platnosti a účinnosti jednotlivých směrnic
 • Můžete přiřazovat směrnice a normy  konkrétním procesům či zaměstnancům
 • Automaticky informovat zaměstnance, že existuje nová směrnice nebo došlo ke změně
 • Máte rychlý přehled, kdo se s vybranými normami seznámil a kdo nikoliv
 • Filtrovat směrnice a normy
 • Řídíte platnost a účinnost směrnic,  norem a předpisů
 • Dohledat, se kterými normami by měl být konkrétní zaměstnanec seznámen

Začněte pracovat okamžitě, je to snadné

 • Systém pro správu směrnic je připravený okamžitě k použití
 • Nastavený ho máte za pár minut, žádné dny, týdny nebo měsíce
 • Nic nemusíte instalovat. Potřebujete jen svůj počítač a internetový prohlížeč
 • Stačí, když zadáte svůj email a název firmy
 • Na váš e-mail pošleme přihlašovací údaje
 • Máte 30 dní zcela zdarma a bez závazků na vyzkoušení
 • Seznam směrnic
 • Seznam směrnic nebo norem přiřazených konkrétní organizační jednotce
 • Seznam norem přiřazených konkrétnímu zaměstnanci či pracovní pozici
 • Seznam zaměstnanců pozic přiřazených ke konkrétnímu směrnici
 • Karta směrnice nebo normy

 

produkt Směrnice a vnitřní předpisy

Dostanete jednoduchý systém pro správu, evidenci a údržbu majetku

Evidence směrnic pomáhá firmám jednoduchým způsobem vést a spravovat všechny firemní směrnice a další řídicí dokumenty, jako jsou pracovní postupy nebo firemní politiky. Navíc umožňuje tyto přiřadit pracovním pozicím a zahrnuje také automatické seznamování zaměstnanců se směrnicemi.  

Se směrnicemi a dalšími řídícími dokumenty pracujete v režimu řízené dokumentace, to znamená, že pro každou směrnici můžete urči od kdy do kdy je platná a účinná a stanovujete kdy ji vyřadíte. Každou směrnici nebo jiný vnitřní předpis vést ve třech základních stavech: v přípravě, platné a vyřazené. Ke každému stavu pak můžete řízeným způsobem vést náměty na vylepšení.  Všechny náměty i jejich vyřízení je systémem zaznamenáno a nestane se vám tak, že se náměty na změny směrnic někde ztratí nebo že budou nekontrolovaně putovat po mailech. 

 

 

Nahradíte přehled směrnic někde na starém intranetu nebo na síti 

Také máte ve firmě někde seznam směrnic vystavený na intranetu nebo uložený na firemní síti někde ve sdíleném adresáři? V našem systému budete mít všechny typy směrnic, norem a další řízené dokumentace pod kontrolou, a jejich správa bude velmi jednoduchá. Aplikace vám řízení souvislostí, k čemu majetek vztahuje, umožní tím, že vaši ho prováže s návaznými evidencemi - jako je například smlouvy, zakázky, projekty, zodpovědní pracovníci, typy údržby apod. 

 

Detailní informace k jednotlivým směrnicím

Náš nástroj pro správu směrnic vás nezavalí žádnými nadbytečnými informacemi a zbytečnou komunikací. Například pro některý typ majetku potřebujete vést informace o jeho pořízení, smlouvě, záruce či dodavateli. Pro jiný typ majetku jsou pro vás naopak důležité informace o tom, kdy byla na majetku naposledy prováděna údržba, nebo kdy končí záruční lhůta.   

 • Název směrnice
 • Datum účinnosti směrnice
 • Datum platnosti směrnice
 • Kdo směrnici vydal
 • Kdo směrnici schválil
 • Kdo se má se směrnicí seznámit
 • Datum vytvoření směrnice
 • Stručný popis směrnice

 

Evidujete libovolné typy a kategorie směrnic, norem a dalších řídicích dokumentů

Můžete si sami definovat různé typy směrnic a vnitřních předpisů. Řešení umožňuje spravovat, kromě směrnic i další typy řídicí dokumentace ve firmě:

 • pracovní řád
 • firemní politiky
 • metodické postupy
 • řídící akty
 • směrnice
 • normy
 • pracovní postupy
 • vyhlášky a nařízení
 • návody
 • uživatelské manuály
 • a další

Potřebujete evidovat jiné typy směrnic nebo jiných vnitřních předpisů a nenašli jste je v tomto seznamu? Díky pružnosti software není problém změnit, nebo přidat různé typy směrnic a které ve vaší firmě používá a pojmenovat je přesně tak, jak potřebujete.  

 

Hlídání termínů platnosti a účinnosti směrnic 

Hlídači, kteří jsou součástí naší aplikace umožňují správci směrnic nastavit hlídání důležitých termínů, které potřebuje sledovat. Možnosti nastavení upozornění hlídačů směrnic jsou téměř neomezené - například na konkrétní den, opakované, když by se změnil stav hlídané směrnice, například její účinnost či platnost. Nejčastěji jsou ve směrnicích hlídané upozornění na:

 • upozornění na platnost směrnice
 • upozornění ve změnách směrnic
 • upozornění na ukončení platnosti směrnice

Všechna upozornění zůstávají uchována jednak v systému, kde je vedena jejich auditní stopa, a zároveň jsou upozornění zasílána do e-mailové schránky vaší či případně i těch uživatelům, které nastavíte jako další příjemce upozornění.

 

Vyhledávání a filtrování v evidenci směrnic

 Systém vám umožní vyhledávat v evidenci směrnic a filtrovat v nich dle zadaných kritérií. 

 

Nastavení oprávnění přístupu k evidenci směrnic

OneSoft vám umožní nastavit oprávnění k přístupu k evidenci směrnic, jak potřebujete a jak situace vyžaduje. Můžete přidělovat oprávnění k různým typům směrnic. 

 

Komu je evidence směrnic určena?

Tento software je ideální pro malé a střední firmy, které nepotřebují žádné náročné a složité řešení, ale na druhou stranu chtějí mít své údaje o řídicí dokumentaci, její správu v pořádku. Řešení se ale neomezuje jen na správce směrnic, ale používají jej také office manažeři, personalisté, bezpečáci nebo jiní manažeři.

 

Hlavní přínosy řešení správy směrnic

 • hlídání důležitých termínů směrnic
 • vedení všech informací o směrnicích provázaných na další důležité informace
 • přizpůsobení typů směrnic, norem a další řídicí dokumentace zvyklostem vaší firmy

 

Důraz na bezpečí a důvěrnost

I přes důraz na jednoduchost není žádným způsobem v tomto nástroji ošizena bezpečnost vašich dat. Všechny údaje jsou šifrované a přístupné pouze vám. Směrnice jsou zde uložené v bezpečí. 

 

Nemusíte nic instalovat

Pouze spustíte internetový prohlížeč. Nemusíte nic instalovat. Aplikaci spustíte ve vašem webovém prohlížeči, takže jediné, co potřebujete je internetový prohlížeč (nejlépe Chrome) a připojení na internet. Řešení tedy můžete začít používat obratem. Žádné dlouhé implementace, za pár minut již aplikace používáte.

 

 

 

produkt Směrnice a vnitřní předpisy

 

Jak správa směrnic funguje?  

 • Nic nemusíte instalovat, potřebujete jen internetový prohlížeč
 • Je to webová aplikace, kterou spustíte v prohlížeči stejně jako tyto stránky.
 • Uložená data v aplikaci jsou zabezpečena v datových centrech
 • Proto se vám data neztratí, i když o svůj počítač přijdete.
 • Přístupy do aplikace jsou řízené pomocí uživatelů a rolí
 • Aplikace vytváří plnou auditní stopu. Každá změna informace je zaznamenána a uložena
 • Data jsou vždy Vaše, můžete si je stáhnout
 • Aplikaci si můžete libovolně upravovat podle svých potřeb
 • Neplatíte žádné velké investiční náklady na začátku
 • Platíte malou měsíční částku podle počtu uživatelů, kteří systém používají
 • Aplikaci máte vždy v nejaktuálnější verzi

 

produkt Směrnice a vnitřní předpisy

Nevíte si rady a chcete pomoci? Rádi vám pomůžeme. 

Přizpůsobit náš systém pro správu směrnic je velmi jednoduché. Pokud na to nemáte čas nebo prostě s tím chcete pomoci, naši konzultanti a odborníci vám rádi pomohou.

 • pomůžeme správu směrnic plně přizpůsobit dle vašich potřeb a zvyklostí
 • importujeme váš seznam směrnic z excelu do aplikace
 • dokážeme napojit aplikaci i na jiné systémy u Vás ve firmě
 • naučíme Vás aplikaci ovládat a pomůžeme se zavedením u Vás ve firmě. Zajistíme kompletní školení Vašeho týmu

 

Vyberte si z našich implementačních partnerů zde.

Nestačí vám jen správa směrnic a hledáte něco navíc? Ceník

Zvolte počet uživatelů:


Free
Pro jednotlivce a mikrotýmy, kterým stačí limitované možnosti
0 CZK / za 1
až 3 uživatelé
100MB úložiště
0 CZK / měsíc


nevyžaduje zadání platební karty
Team
Pro malé týmy

- CZK / za 1
až 10 uživatelů
2GB úložiště
- CZK / měsíc / za

30 dní zdarma
nevyžaduje zadání platební karty
Company
Navržený pro firmy

- CZK / za 1
až 1000 uživatelů
10GB úložiště
- CZK / měsíc / za

30 dní zdarma
nevyžaduje zadání platební karty
Enterprise
Pro velké firmy
a organizace

až 10000 uživatelů
100GB úložiště