Big_loader_ajax

Správa, údržba a evidence majetku

Hledáte jednoduchý software pro správu, údržbu a evidenci firemního majetku? Právě jste jej našli.

Evidence majetku obsahuje připravenou evidenci různých typů majetku. Karty majetku obsahují všechny typy majetku i rozsah vedených informací na kartě majetku si můžete přizpůsobit podle vašich potřeba zvyklostí. Mějte tak pod kontrolou firemní auta, telefony, počítače, licence, software, monitory, ale třeba i židle, klíče a jakékoliv další vybavení, movitý i nemovitý majetek

Nemusíte nic instalovat, stačí kliknout na zelené tlačítko a zdarma si evidenci majetku vyzkoušet.

 

produkt Správa majetku

 

#

Co díky software pro správu a údržbu majetku vyřešíte?

 • Evidenci různých typů majetku
 • Evidenci drobného majetku
 • Evidenci oprava a údržby majetku
 • Evidenci movitého i nemovitého majetku
 • Evidenci dlouhodobého, hmotného nebo drobného majetku
 • Karty majetku
 • Můžete definovat různé typy a kategorie majetku
 • Provozní deník majetku
 • Přehled pracovních pomůcek
 • Přiřazení majetku konkrétním zaměstnancům
 • Záznamy o servisní úkonech k majetku
 • Veškerou dokumentaci k majetku (smlouvy, fotografie, revizních zprávy, výkresové dokumentace)
 • Standardní pracovní postupy k majetku
 • Hlídat termíny oprav, servisu, údržby
 • Hlídání termínů vypršení záruk
 • Hlídání termínů revizí a kontrol (elektřina, plyn)
 • Hlídání termínů platnosti STK nebo lékárníček u aut
 • Plánování opakujících se činností údržby jako jsou prohlídky, revize, čištění, mazání a podobně
 • Řízení procesu údržby majetku
 • Komunikace lidí, kteří se na údržbě podílejí
 • Přikládat libovolné přílohy a dokumentaci (faktury či jiné doklady o nákupu)
 • Evidovat vztahy nebo břemena k majetku (nájemní, výpůjční, věcná břemena, pachtovní a jiné vztahy na majetku)
 • Jednoduše importujte Vaší současnou evidenci majetku do aplikace
 • Veškerý firemní majetek budete mít pod kontrolou
 • Můžete přikládat libovolné přílohy
 • Jednoduše importujte vaší současnou evidenci majetku z excelu

Začněte pracovat okamžitě, je to snadné

 • Informační systém pro správu a údržbu majetku je připravený okamžitě k použití
 • Nastavený ho máte za pár minut, žádné dny, týdny nebo měsíce
 • Nic nemusíte instalovat. Potřebujete jen svůj počítač a internetový prohlížeč
 • Stačí, když zadáte svůj email a název firmy
 • Na váš e-mail pošleme přihlašovací údaje
 • Máte 30 dní zcela zdarma a bez závazků na vyzkoušení 

 

produkt Správa majetku

Dostanete jednoduchý informační systém pro správu, evidenci a údržbu majetku

Tento jednoduchý informační systém pro evidenci a údržbu majetku (asset management) je zaměřený na praktickou, provozní evidenci majetku - tedy pro vedení všech praktických informací, které v dennodenním provozu potřebujete. Na jednom místě máte informace o tom kdy byl konkrétní kus majetku pořízen, kdo je za něj ve firmě odpovědný, nebo třeba jaké servisní zásahy, údržba či opravy se na daném kusu majetku prováděly. Každý kus majetku má svoji kartu majetku na které vidíte vše potřebné. Jednoduše a přehledně. 

 

Nahradíte si svoje evidence o majetku v Excelech 

Také používáte ve vaší firmě spoustu Excelů, ve kterých vedete různé informace o majetku, a ve kterých se vám nedaří udržovat pořádek a nevidíte důležité souvislosti spojených s majetkem? Někde vedete seznam aut, jinde IT majetku a jinde kancelářské prostředky? V našem systému budete mít majetek a jeho údržbu pod kontrolou, a jejich správa bude velmi jednoduchá. Aplikace vám řízení souvislostí, k čemu majetek vztahuje, umožní tím, že vaši ho prováže s návaznými evidencemi - jako je například smlouvy, zakázky, projekty, zodpovědní pracovníci, typy údržby apod. 

 

Vedete provozní informace k různým typům majetku

Náš nástroj pro evidenci a údržby majetku vás nezavalí žádnými nadbytečnými informacemi a zbytečnou komunikací. Je jedno kolik typů majetku vedete - seznam různých typů či kategorií majetku si můžete upravit a rozšířit podle svých potřeb a pro každý typ majetku si dokonce můžete vést různé sady informací. Vedení různých typů majetku nemá v našem software prakticky omezení. Například pro některý typ majetku potřebujete vést informace o jeho pořízení, smlouvě, záruce či dodavateli. Pro jiný typ majetku jsou pro vás naopak důležité informace o tom, kdy byla na majetku naposledy prováděna údržba, nebo kdy končí záruční lhůta.   

 • Databáze, evidence či kartotéka majetku
 • Seznam údržby a oprav na konkrétním kusu majetku

 

Evidujete libovolné typy a kategorie majetku 

Můžete si sami definovat různé kategorie majetku. Vše dostanete v jednom prostředí a v jednom řešení, například:

 • Evidence aut
 • Evidence IT majetku, (počítače, telefony, tablety, monitory, tiskárny)
 • Evidence kancelářských potřeb (nábytek, non-IT prostředky)
 • Evidence výrobních prostředků
 • Evidence ochranných pomůcek
 • Evidence klíčů a vstupních karet
 • Evidence typů údržby

Potřebujete evidovat jiné typy majetku a nenašli jste je v naší šabloně? Díky pružnosti software není problém změnit, nebo přidat různé typy majetku, které ve vaší firmě používá a pojmenovat je přesně tak, jak potřebujete.  

 

Informace o majetku jsou provázané a na jednom místě

Všechny informace o majetku máte navíc neustále k dispozici ve všech souvislostech, které se vám neztratí. Potřebujete informace o smlouvě, kterou jste majetek pořídili? Nebo k dodavateli? Nebo k firmě, která se vám o majetek stará? Nebo k pracovníkovi, který má daný kus majetku na starosti? Žádný problém.

V našem řešení můžete jednoduše provázat majetek s jakoukoliv další informací, kterou ke správě majetku a jeho údržbě ve vaší firmě potřebujete. Jednoduše provážete s informacemi o tom, kdo je za majetek odpovědný, kdy jste ho pořídili, od koho, můžete přiložit smlouvy, doklad o záruce, technický průkaz čí předávací protokoly. 

V tomto řešení pro správu majetku budete mít vše pohromadě a v souvislostech ke konkrétnímu majetku. 

 • Plány údržby
 • Evidence oprav a údržby majetku

 

Hlídání termínů údržby majetku 

Hlídači, kteří jsou součástí naší aplikace umožňují v majetkových evidencích nastavit hlídání důležitých termínů, které potřebujete sledovat. Možnosti nastavení upozornění hlídačů jsou téměř neomezené - například na konkrétní den, opakované, když by se změnila hodnota hlídaného detailu - např. datum, podle hodnoty detailu - např. když hodnota nastane za X počet dní či výročí. Řešení tedy za vás ohlídá různé termíny vyplývající z charakteru majetku. Nejčastějšími předměty nastavení hlídání v majetku jsou:

 • Pravidelné údržby
 • Upozornění na termín záruční lhůty
 • Termíny servisu
 • Revize zařízení
 • STK či platnost lékárničky u aut

Všechna upozornění zůstávají uchována jednak v systému, kde je vedena jejich auditní stopa, a zároveň jsou upozornění zasílána do e-mailové schránky vaší či případně i těch uživatelům, které nastavíte jako další příjemce upozornění.

 

Závady na majetku a jejich hlášení

Život přináší také komplikace, problémy a závady. Díky našemu řešení můžete mít i toto pod kontrolou. Součástí systému je možnost hlásit závady, problémy, požadavky na opravy, náměty nebo cokoliv dalšího, co se děje nad konkrétním kusem majetku. Hlášení je pomocí formuláře, který vaši zaměstnanci mají k dispozici na webu nebo intranetu. Systém automaticky propojí závadu s požadovaným kusem majetku a veškerou navazující komunikaci tak máte pod kontrolou a nemusíte to pracně dohledávat v emailech. 

 

Vyhledávání a filtrování v evidenci majetku

 Systém vám umožní vyhledávat v evidenci majetku a filtrovat v nich dle zadaných kritérií. 

 

Nastavení oprávnění přístupu k evidenci majetku

OneSoft vám umožní nastavit oprávnění k přístupu k evidenci majetku, jak potřebujete a jak situace vyžaduje. Můžete přidělovat oprávnění k různým typům majetku (například někdo uvidí pouze auta, jiný člověk ve firmě uvidí pouze IT majetek). 

Řešení umožňuje také řídit oprávnění k jednotlivým kusům majetku.  

 

Komu je evidence majetku určena?

Tento software je ideální pro malé a střední firmy, které nepotřebují žádné náročné a složité řešení, ale na druhou stranu chtějí mít své údaje o majetku, jeho správu i údržbu v pořádku a v bezpečí. Řešení se ale neomezuje jen na správce majetku, ale používají jej také office manažeři, vedoucí nákupu, správci údržby, nebo příklad i správci autoparku nebo majitelé firem..

 

Hlavní přínosy řešení evidence a údržby majetku

 • hlídání důležitých termínů (např. hlídání termínů údržby, revizí, záručních lhůt)
 • vedení všech informací o majetku provázaných na jeho ostatní souvislosti (na zodpovědné osoby, vazbu na kupní či servisní smlouvu, umístění majetku, výrobce či servisního partnera a podobně)
 • vedení souvisejících majetkových a servisních smluv v jednom prostředí
 • přizpůsobení názvů polí a struktury vedených informací o majetku zvyklostem vaší firmy
 • vedení různých majetkových agend v jednom prostředí

 

Důraz na bezpečí a důvěrnost

I přes důraz na jednoduchost není žádným způsobem v tomto nástroji ošizena bezpečnost vašich dat. Všechny údaje jsou šifrované a přístupné pouze vám. Data o majetku jsou zde uložená v bezpečí. 

 

Nemusíte nic instalovat

Pouze spustíte internetový prohlížeč. Nemusíte nic instalovat. Aplikaci spustíte ve vašem webovém prohlížeči, takže jediné, co potřebujete je internetový prohlížeč (nejlépe Chrome) a připojení na internet. Řešení tedy můžete začít používat obratem. Žádné dlouhé implementace, za pár minut již aplikace používáte.

 

Umíme se napojit na vaše systémy 

Aplikace neobsahuje účetnictví ani výpočty odpisů. Pokud takové systémy máte, umíme se jednoduše propojit.

 

 

produkt Správa majetku

 

Jak evidence majetku funguje?  

 • Nic nemusíte instalovat, potřebujete jen internetový prohlížeč
 • Je to webová aplikace, kterou spustíte v prohlížeči stejně jako tyto stránky.
 • Uložená data v aplikaci jsou zabezpečena v datových centrech
 • Proto se vám data neztratí, i když o svůj počítač přijdete.
 • Přístupy do aplikace jsou řízené pomocí uživatelů a rolí
 • Aplikace vytváří plnou auditní stopu. Každá změna informace je zaznamenána a uložena
 • Data jsou vždy Vaše, můžete si je stáhnout
 • Aplikaci si můžete libovolně upravovat podle svých potřeb
 • Neplatíte žádné velké investiční náklady na začátku
 • Platíte malou měsíční částku podle počtu uživatelů, kteří systém používají
 • Aplikaci máte vždy v nejaktuálnější verzi

 

produkt Správa majetku

Nevíte si rady a chcete pomoci? Rádi vám pomůžeme. 

Přizpůsobit náš asset management software pro správu majetku je velmi jednoduché. Pokud na to nemáte čas nebo prostě s tím chcete pomoci, naši konzultanti a odborníci vám rádi pomohou.

 • Pomůžeme vám informační systém pro správu majetku plně přizpůsobit dle vašich potřeb a zvyklostí
 • Importujeme váš seznam majetku z excelu do aplikace
 • Dokážeme napojit aplikaci i na jiné systémy u Vás ve firmě
 • Naučíme Vás aplikaci ovládat a pomůžeme se zavedením u Vás ve firmě. Zajistíme kompletní školení Vašeho týmu

 

Vyberte si z našich implementačních partnerů zde.

Nestačí vám jen správa majetku a hledáte něco navíc? Ceník

Zvolte počet uživatelů:


Free
Pro jednotlivce a mikrotýmy, kterým stačí limitované možnosti
0 CZK / za 1
až 3 uživatelé
100MB úložiště
0 CZK / měsíc


nevyžaduje zadání platební karty
Team
Pro malé týmy

- CZK / za 1
až 10 uživatelů
2GB úložiště
- CZK / měsíc / za

30 dní zdarma
nevyžaduje zadání platební karty
Company
Navržený pro firmy

- CZK / za 1
až 1000 uživatelů
10GB úložiště
- CZK / měsíc / za

30 dní zdarma
nevyžaduje zadání platební karty
Enterprise
Pro velké firmy
a organizace

až 10000 uživatelů
100GB úložiště